AVÍS LEGAL

Titular: ELENA DORCA GARCIA
NIF: 40437089Q
Domicili social: C/ Llibertat, 155 2c (17820 Banyoles)
Telèfon: 972 57 60 60